Predavači

 

 

„Tada mi je pružena šansa da se pridružim Kontextu čiji sam deo i zvanično postala nakon cirka 40 sati workshopova, warmera, brainstorminga, roleplayeva, feedbackova i bar još toliko sati početničke treme“

Milica Rakić, profesor

Predavači

Jezik ne možete naučiti memorisanjem (bes)konačnog niza reči u (bes)konačno mnogo kombinacija, već korišćenjem određenih jezičkih modela u cilju ostvarenja određene namere pomoću uvida u njegovu strukturu. U rešavanju ovog složenog, ali zanimljivog i životnog zadatka neizostavna uloga pripada našim profesorima i njihovim stručnim saradnicima.

Predavači u školi Kontext jesu stručan i angažovan tim, okrenut prvenstveno ka potrebama i željama učenika škole, ali uvek otvoren za profesionalno usavršavanje. Kontext zapošljava isključivo diplomirane filologe ili stručnjake koje poseduju najviše međunarodne akreditacije za podučavanje stranih jezika.

Na osnovu svojih stručnih i pedagoških kompetencija oni se staraju za:

• jasnu prezentaciju i pojašnjenje jezičkih fenomena,
• atmosferu poverenja i otvorenosti,
• podršku i pomoć pri savladavanju poteškoća.

Jedna od ključnih aktivnosti Centra Kontext jeste briga za profesionalni razvoj i usavršavanje nastavnog kadra, jer smo svesni da su upravo naši profesori i njihova posvećenost adut koji nas izdvaja i ističe u odnosu na mnoge škole stranih jezika i jedan od bitnih razloga zašto nas godinama unazad birate.

U cilju sopstvenog stručnog usavršavanja naši saradnici redovno:

• sarađuju sa svojim kolegama i direktorom nastave na osmišljavanju nastave, izradi materijala i razmeni iskustava,
• prate stručnu literaturu,
• pohađaju interne i eksterne metodičke i jezičke seminare.

O vašim predavačima ponaosob možete pročitati ovde.

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

Kvalitet nastave je ono čemu se u Kontext-u posvećuje najviše pažnje.
Stručno usavršavanje nastavnika obavlja se kroz različite aktivnosti tokom cele kalendarske godine na više načina:

Seminari, treninzi i konferencije

• u organizaciji stručnih udruženja nastavnika stranih jezika;
• u organizaciji međunarodnih institucija koje se bave unapređenjem nastave dotičnog jezika kao stranog, kao i kulturnom razmenom – Britanski savet, Gete institut, francuski, italijanski i španski kulturni centar;
• u organizaciji Ministarstva obrazovanja Republike Srbije.

Interna obuka

• pre-service teacher training – obuka profesora koji po prvi put počinju da rade u Kontext-u - upoznavanje sa misijom, vrednostima i opštim procedurama rada u školi, kao i provera jezičkih kompetencija.
• in-service teacher training - inicijalna obuka novih profesora u toku prvog semestra/godine rada u školi
• redovno metodičko usavršavanja profesora, sa naglaskom na  pojedinim jezičkim veštinama (sa posebnim naglaskom na veštine govora i pisanja) i opštim komunikativnim kompetencijama (projekti), kao i specifičnim zahtevima pripreme polaznika za polaganje međunarodnih ispita
• usavršavanja opštih i posebnih komunikativnih kompetencija profesora kroz pojedinačnu i zajedničku saradnju sa izvornim govornicima.
• team teaching
• classroom observation – obzervacija i evaluacija po utvrđenim procedurama, uz konstantno prilagođavanje novim zahtevima nastave ili potrebama grupa
• unapređenje tehnika rada na času, praćenja pojedinačnog napretka polaznika, napretka grupa, kao i vođenje pisane evidencije o tome

Pored stalnog lingvističkog i metodičkog  usavršavanja, profesori su aktivni u radu Kontext klubova
(muzički, dramski, novinarski, informatički,) što predstavlja vid angažovanja i usavršavanja u lateralnim disciplinama.

 

Skills i Aktuelnosti

Najnovija vesti 2 Najnovija vesti 2

Opis najnovije vesti 2

Najnovija vest Najnovija vest

Opis najnovije vesti

Pogledaj sve vesti ►

Napolju je lepo vreme

Detaljnije ►

Lorem ipsum dolor sumet, alfa beta

Detaljnije ►

Opis najnovije vesti 2

Detaljnije ►