Vizija, misija, vrednosti

Povrenje, fleksibilnost, otvorenost i iskrenost...

Centar za strane jezike Kontext

Vizija, misija, vrednosti

Naša vizija

Sa vizijom da postanemo vodeća škola jezika u Srbiji, već dve decenije predano razvijamo Kontext kao centar pružanja usluga vrhunskog kvaliteta u oblasti nastave stranih jezika, koja podstiče mobilnost, lični i profesionalni razvoj i uklanjanjanje jezičkih i kulturnih barijera.

Naša misija

• Obezbeđujemo kvalitetnu jezičku obuku za sve polaznike, bez obzira na njihov jezički nivo, starosnu dob, pol, rasu, posebne potrebe ili socijalni status.

• Osposobljavamo učenike za komunikaciju na stranom jeziku u realnim životnim i profesonalnim situacijama, sa optimalnim razvijanjem veština čitanja, pisanja, govora i slušanja.

• Podstičemo potrebu za stalnim napretkom,  kao i atmosferu visokih očekivanja i podrške među učenicima i profesorima.

• Razvijamo inovativne tehnologije kao sredstvo podrške nastavi i učenju.

• Posvećeni smo održavanju duha zajedništva i saradnje tokom kojih se ohrabruju različita mišljenja i podstiče svest o sopstvenoj odgovornosti.

Naše vrednosti

• Poverenje
• Fleksibilnost
• Otvorenost i iskrenost

Podstičemo  iskrenu i otvorenu komunikaciju sa našim polaznicima, roditeljima, klijentima, zaposlenima i zajednicom koja nas okružuje, u cilju utvrđivanja zahteva, potreba, očekivanja i poboljšanja usluga koje nudimo, jer verujemo u mogućnost stalnog napretka.

STANDARDI VISOKOG KVALITETA

• Nudimo  usluge visokog kvaliteta usaglašene  sa standardima Zajedničkog evropskog jezičkog okvira.

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

• Ljudi su naša najveća vrednost  i zato motivišemo polaznike i zaposlene  na razvoj sopstvenih sposobnosti pružanjem podrške, ohrabrenja, izazova, ljubavi prema učenju, kao i prilike za povezivanje akademske izuzetnosti i postignuća u učionici i van nje.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE

• Verujemo u strateško upravljanje sa ciljem postizanja najveće koristi za polaznike i zaposlene primenom modela stalnog poboljšanja.
• Verujemo u rezultate koji govore o postavljenim ciljevima, radije nego u ciljeve čija se ostvarenost ne vidi na rezultatima.

 

Skills i Aktuelnosti

Najnovija vesti 2 Najnovija vesti 2

Opis najnovije vesti 2

Najnovija vest Najnovija vest

Opis najnovije vesti

Pogledaj sve vesti ►

Napolju je lepo vreme

Detaljnije ►

Lorem ipsum dolor sumet, alfa beta

Detaljnije ►

Opis najnovije vesti 2

Detaljnije ►