Pravilan izbor škole stranih jezika

Pravilan izbor škole stranih jezika

Poznavanje stranih jezika već duže vreme predstavlja neophodnost. Znanje bar jednog stranog jezika danas se podrazumeva.

Zajedno sa rastom broja zainteresovanih polaznika za učenje stranih jezika raste i broj „preduzimljivih pojedinaca” koji u vođenju škole stranih jezika vide šansu za brzu zaradu.

Zabrinuti smo zbog činjenice da je veliki broj ljudi u protekloj deceniji prevaren pričama o čudesnim kursevima, na kojima se preko noći za 10-15 dana savlađuje bilo koji nivo nekog stranog jezika.

S obzirom na to da verujemo u rezultate naših polaznika koji svedoče o dobro postavljenim ciljevima, želimo da ukažemo na najvažnije aspekte o kojima treba voditi računa pri izboru škole stranih jezika.

1. Posvetite dovoljno vremena izboru škole

Današnji životni tempo veoma je brz i primorava nas da donosimo brze odluke, tako da se često povedemo za agresivnom reklamom ili  šarenim bilbordom.

Nepromišljeno doneta odluka o izboru škole lako može biti pogrešna, što kasnije po pravilu dovodi do gubitka vremena i razočarenja kada nakon završetka kursa izostanu željeni rezultati.

Loš izbor škole nije opasan po život, ali troši vreme i prazni džepove.

Izbegavajte škole koje se reklamiraju na sajtovima za popuste ili škole koje komercijalan pristup pretpostavljaju akademskom. Reklame  tipa  2 za 1, 50% popusta prilikom svakog upisa + gratis piće + besplatan vaučer za solarijum siguran su indikator da je neka škola primarno posvećena brzoj i lakoj zaradi a ne  pružanju kvalitetnih usluga podučavanja jezika.

Zbog nedostatka vremena, nedovoljno informacija ili komocije, neretko se donose problematične odluke. Pitanja koja sebi postavljate kada tražite školu stranih jezika za Vas su različita, ali nisu sva relevantna.

Da  li filijala inostrane škole automatski podrazumeva kvalitet? A, da li je trava u tuđem dvorištu zelenija?
Da li najbliža škola zaista znači uštedu vremena i novca za prevoz?
Koliko je fina devojka, dobro „obučena“i koja Vam dolazi na noge i drži časove  u Vašem stanu za troje dece od 6 do 14 godina i jednog roditelja u istoj grupi“ dobro rešenje?

Sami razmislite, a nadamo se da će Vam naši saveti pomoći da prilikom izbora škole donesete pravu odluku.

2. Upoznajte školu pre nego što pođete na kurs

Pokušajte da dobijete što veći broj informacija o školi za koju mislite da je vredna Vašeg vremena i novca. Saznajte koliko dugo škola postoji, da li poseduje relevantne akreditacije, koliko je polaznika obučila, kakve rezultate ostvaruju učenici te škole, na koji način je organizovana nastava.

Rezultati su, po našem mišljenju, ključni indikator kvaliteta neke škole.
Prvi izvor informacija biće zaposleni u školi, ali probajte da dobijete i „drugo mišljenje“ od strane bivših i sadašnjih učenika ili iz nekih trećih izvora.

3. Organizacija nastave

Dobro postavljen sistem sa jasno definisanim ciljevima je polovina uspeha.

Raspitajte se o nastavnom programu po kome će biti organizovan Vaš kurs. Način na koji će nastavni program biti sproveden zavisi od toga da li su  grupe homogene po uzrastu i jezičkom predznanju, da li su metod, pristup učenju i fond časova usklađeni sa nivoima i realnim ciljevima, kako se meri Vaš napredak.

Prvi test predstavlja upisna procedura koja mora uključiti pisani ili online test i usmeni razgovor. Bolje škole obezbeđuju i ulazni upitnik koji obuhvata informacije o Vašem prethodnom jezičkom iskustvu, stilu učenja i ciljevima koje želite da postignete.

Raspitajte se da li je merenje Vašeg napretka u skladu sa definisanim ciljevima određenog kursa i međunarodnim standardima.

Nezavisno od jezika ili nivoa koji upisujete, siguran znak da ste u pravoj školi jeste taj da je ona poznata po kvalitetnoj  pripremi za bilo koji od međunarodnih jezičkih ispita. Obratite pažnju na partnerstva i priznanja kao na indikatore dobre prolaznosti na međunarodnim ispitima.

4. Predavači

Polaznici obično rad škole procenjuju na osnovu šarma predavača, što predstavlja vrlo važan, ali ne i dovoljan uslov. Pored harizme, efikasan napredak zavisi i od toga koliko je predavač svestan ciljeva definisanih planom i programom, poznavanja  tehnika rada na času i kriterijuma za ocenjivanje napretka kao i povratne informacije o  potrebama polaznika.

Već na prvom času uverićete se  da li je profesor šarmantni mahač koji prezentuje sebe ili se njegov čas sastoji od organizovanih aktivnosti sa jasnim ciljem i  koje maksimalno motivišu i uključuju sve polaznike u grupi.

Pre upisa škole ne možete znati kakvi su  predavači, ali pokušajte da saznate nešto i o nastavnom osoblju. Barem okvirno – koliko  je zaposlenih profesora, da li su u pitanju diplomirani filolozi i poseduju li odgovarajuće međunarodne sertifikate, te da li su boravili u zemlji čiji jezik podučavaju.

Ako želite da se pripremate za međunarodne ispite, posebno obratite pažnju. Ovakva vrsta kursa zahteva iskusne i posebno obučene predavače. Samo predavač koji se iz godinu u godinu suočava sa promenama u samom sadržaju ispita, može da predvidi šta će sledeći rok za polaganje međunarodnog ispita doneti.

Dilema: Da li izabrati domaće ili strane predavače?
Odgovor: Metodički pismene

5. Cene

Cena kursa jedan je od ključnih faktora pri izboru škole, naročito kada se ima u vidu kupovna moć građana Srbije. Kada upoređujete cene kurseva po raznim školama, procenite da li je cena adekvatna u odnosu na fond časova. Uporedite je sa cenama i fondom časova drugih škola, ne gubeći iz vida njihov kvalitet.

Dakle, ne pokušavajte da uštedite po svaku cenu, jer se lako može desiti da izgubite i vreme i novac u školi koja drži jeftine, ali nekvalitetne kurseve.
S druge strane, ne izlažite se ni nepotrebnom trošku. Visoka cena ne mora da znači i najviši kvalitet usluge.

Ne plaćajte usluge koje ne bi smele da koštaju:

Neke škole smatraju da samo određivanje nivoa Vašeg znanja jezika i pre nego što ste se odlučili na koji biste kurs krenuli jeste dijagnostika koja košta.

Birajte školu u kojoj prvu uplatu možete izvršiti nakon nekoliko probnih časova, uz ostavljenu mogućnot da iz bilo kog razloga odustanete od kursa pre nego što uplatite prvu ratu.

6. Udžbenici i materijali

Pitanje udžbenika je usko vezano za nastavni program. Kvalitetan nastavni materijal može da bude preduslov za uspešno učenje, ali i najbolji udžbenik ne znači ništa ako predavač ima „pogrešan stav“. Ipak, izbor materijala za učenje i način na koji se koriste jeste važan faktor prilikom učenja stranih jezika, a naročito kada govorimo o pripremi za međunarodne jezičke sertifikate, gde praćenje promena u formatu ispita može biti ključni faktor za pripremu kandidata. Naravno, ako se žele postići dobri rezultati i visoka prolaznost, priprema kurseva po najnovijim udžbenicima se podrazumeva.

Međutim, neke škole neselektivno preuzimaju sadržaje sa interneta ili se služe kopijama originalnih udžbenika.

Korićenje kopija udžbenika jeste siguran znak da škola osim zakona i profesionalne etike ne uvažava ni osnovne metodičko-didaktičke postulate.
Pri pripremi međunarodnih ispita ne smete gubiti iz vida ovakve činjenice, zato što se u pripremi moraju koristiti „najsvežiji“ materijali, jer se samo tako mogu identifikovati suptilne promene u samoj suštini ispita i predočiti polaznicima.

7. Opremljenost

Celokupan izgled izgled i funkcionalnost prostorija škole, kvalitet učila, posedovanje adekvatne audio-video i računarske opreme jesu parametri koji Vam mogu biti značajni, naročito ukoliko se dvoumite između više škola. Naravno, i sami znate koliko izgled može da vara, pa se nemojte ishitreno odlučiti za „sveže okrečenu fasadu“ dok sami ne zavirite „pod haubu“.

8. Opšti utisak

Na kraju,  u skladu sa našim poimanjem zdravih vrednosti koje dobra škola mora negovati, skrećemo Vam pažnju i na važnost celokupne atmosfere koja vlada u školi, kao i na stepen zadovoljstva koji ste sami osetili tokom boravka u njoj. Tom subjektivnom osećaju doprinosi ono što smo već naveli ali faktori poput neusiljene ljubaznosti i predusretljivosti osoba sa kojima ste se susreli i komunicirali.

Pre nego što se odlučite kome ćete pokloniti Vaše poverenje i novac, setite se naših saveta o pravilnom izboru škole.

 

Skills i Aktuelnosti

Najnovija vesti 2 Najnovija vesti 2

Opis najnovije vesti 2

Najnovija vest Najnovija vest

Opis najnovije vesti

Pogledaj sve vesti ►

Napolju je lepo vreme

Detaljnije ►

Lorem ipsum dolor sumet, alfa beta

Detaljnije ►

Opis najnovije vesti 2

Detaljnije ►